THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH HOÁ CHẤT THUỘC DANH MỤC HÓA CHẤT SẢN XUẤT, KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN 

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Làm Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện.Bước 2: Đến bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Sở Công Thương .

Bước 3: Nộp đầy đủ hồ sơ tại bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Sở Công Thương hoặc đăng ký thủ tục qua mạng điện tử.

– Hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.

– Hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ: Được cán bộ hướng dẫn để bổ sung hồ sơ kịp thời.

Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến nơi nộp hồ sơ nhận giấy chứng nhận với trường hợp được cấp. Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận sẽ nhận văn bản trả lời của Sở Công Thương.

– Thời gian nhận và trả kết quả:

+ Sáng: Từ 07h đến 11h30

+ Chiều: Từ 13h đến 16h30

(Trừ thứ bảy, Chủ nhật và các ngày lễ)

2. Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương hoặc đăng ký nộp hồ sơ qua mạng.
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

– Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận theo mẫu tại Phụ lục 2 của Thông tư 28/2010/TT-BCT;

– Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

– Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy và chữa cháy hoặc biên bản kiểm tra đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy của cơ quan công an có thẩm quyền;

– Giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường do cơ quan có thẩm quyền cấp.

– Bản kê khai hệ thống nhà xưởng, kho tàng của từng cơ sở kinh doanh hóa chất nguy hiểm;

– Bản kê khai trang thiết bị phòng hộ lao động và an toàn theo mẫu tại Phụ lục 3 của Thông tư 28/2010/TT-BCT;

– Bản kê khai các phương tiện vận tải chuyên dùng và bản sao hợp lệ Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm;

– Bản kê khai địa điểm kinh doanh (nếu cơ sở kinh doanh hóa chất có nhiều điểm kinh doanh cùng một loại hóa chất thì mỗi điểm kinh doanh phải lập hồ sơ riêng theo quy định và được cấp chung một Giấy chứng nhận);

– Phiếu an toàn hóa chất của toàn bộ hóa chất nguy hiểm trong cơ sở kinh doanh.

– Bản kê khai nhân sự theo mẫu tại Phụ lục 4 của Thông tư 28/2010/TT-BCT, gồm: cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ kỹ thuật và nhân viên có liên quan trực tiếp đến kinh doanh, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm;

– Bản sao hợp lệ bằng đại học các ngành hóa chất hoặc bằng đại học chuyên ngành kinh tế kỹ thuật của Giám đốc hoặc Phó Giám đốc kỹ thuật; chứng chỉ đã tham gia lớp huấn luyện về nghiệp vụ hóa chất của cán bộ kỹ thuật, nhân viên và người lao động của cơ sở kinh doanh hóa chất;

Giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khoẻ của cơ quan y tế cấp quận, huyện trở lên cấp cho các đối tượng là cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ kỹ thuật và nhân viên có liên quan trực tiếp đến kinh doanh, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc theo quy định

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có).

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Cảnh sát PCCC (Công an tỉnh), Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các Khu công nghiệp.

6. Đối tượng thực hiện: Cá nhân, tổ chức

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh 

8. Phí, lệ phí: Không

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

– Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận theo mẫu tại Phụ lục 2 của Thông tư 28/2010/TT-BCT;

– Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

– Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy và chữa cháy hoặc biên bản kiểm tra đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy của cơ quan công an có thẩm quyền;

– Giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường do cơ quan có thẩm quyền cấp.

– Tài liệu về điều kiện kỹ thuật theo mục 2 Điều 10 TT 28/2010/TT-BCT

– Tài liệu về điều kiện đối với người kinh doanh mục 3 Điều 10 TT 28/2010/TT-BCT

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

– Luật Hóa chất số 06/2007/QH12 ngày 21/11/2007 ;

– Nghị định 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006;

– NĐ 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủ về hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Hóa chất ; – Điều 10 của TT 28/2010/TT-BCT ngày 28/6/2010 của Bộ Công Thương Quy định cụ thể một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất./.

Hoàng Hải Vy

Chuyên viên môi trường

Điện Thoại : 0838942589 – 82 – 70  .Hotline: 0912811100

Email : congtyphongviet@gmail.com    -info@phongvietjsc.com

Công ty Cổ phần Tư vấn Thương mại Đầu tư PHONG VIỆT

Trụ sở chính : 97 – 99 ,Tôn Thất Đạm ,Phường Bến Nghé,Quận 1,TP.HCM

Văn phòng :327/1 Nguyễn Văn Nghi ,Phường 7,Quận Gò Vấp ,TPHCM

moitruongphongviet.com

congtyphongviet.com

phongvietjsc.com

xulynuocthainhahang.com

Advertisements